حسین افسان

حسین افسانView all posts

دانشجوی رشته ی مهندسی کامپیوتر رشته نرم افزار ، کارشناس دیجیتال مارکتینگ، متخصص گوگل ادوردز، متخصص سوشال مدیا مارکتینگ، پارتنر رسمی گوگل.