آموزش رایگان گوگل ادز

آموزش رایگان گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

ویدیوی معرفی دوره رایگان آموزش صفر تا صد گوگل ادز
نمایش ویدیو درباره ویدیوی معرفی دوره رایگان آموزش صفر تا صد گوگل ادز
دنبال موضوع خاصی هستید؟ اینجا بنویسید

جلسه یکم

1. چگونه از تبلیغ گوگل استفاده کنیم؟
نمایش ویدیو درباره 1. چگونه از تبلیغ گوگل استفاده کنیم؟

1. چگونه از تبلیغ گوگل استفاده کنیم؟

جلسه‌ دوم

2.ساخت لندینگ پیج خوب مهم‌ترین پیش‌نیاز تبلیغ در گوگل
نمایش ویدیو درباره 2.ساخت لندینگ پیج خوب مهم‌ترین پیش‌نیاز تبلیغ در گوگل

2.ساخت لندینگ پیج خوب مهم‌ترین پیش‌نیاز تبلیغ در گوگل

جلسه سوم

3. ساخت حساب گوگل ادز و شروع اولین کمپین
نمایش ویدیو درباره 3. ساخت حساب گوگل ادز و شروع اولین کمپین

3. ساخت حساب گوگل ادز و شروع اولین کمپین

جلسه چهارم

4. بررسی وضعیت و نکات مهم بعد از ساخت کمپین
نمایش ویدیو درباره 4. بررسی وضعیت و نکات مهم بعد از ساخت کمپین

4. بررسی وضعیت و نکات مهم بعد از ساخت کمپین

جلسه پنجم

نمایش ویدیو درباره 5. نحوه انتخاب کیوردهای کمپین گوگل ادز

5. نحوه انتخاب کیوردهای کمپین گوگل ادز

جلسه ششم

نمایش ویدیو درباره 6. بررسی کمپین سرچ روی برند خود و رقبا

6. بررسی کمپین سرچ روی برند خود و رقبا

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه هفتم

نمایش ویدیو درباره 7. تنظیمات Devices در پنل جدید گوگل ادز

7. تنظیمات Devices در پنل جدید گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه هشتم

نمایش ویدیو درباره 8. بررسی سرچ‌ترم‌ها برای بهینه‌سازی و کاهش هزینه اکانت

8. بررسی سرچ‌ترم‌ها برای بهینه‌سازی و کاهش هزینه اکانت

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

نمایش ویدیو درباره 9. زمان بندی تبلیغات و مدیریت دستگاه‌های نمایش‌دهنده

9. زمان بندی تبلیغات و مدیریت دستگاه‌های نمایش‌دهنده

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه دهم

نمایش ویدیو درباره 10. نحوه ساخت دکمه تماس (Call Asset) برای تبلیغات در گوگل

10. نحوه ساخت دکمه تماس (Call Asset) برای تبلیغات در گوگل

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه یازدهم

نمایش ویدیو درباره 11. مرور ساخت کمپین جدید در آپدیت گوگل ادز + 2 نکته

11. مرور ساخت کمپین جدید در آپدیت گوگل ادز + 2 نکته

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه دوازدهم

نمایش ویدیو درباره 12. کیورد ریسرچ از طریق کمپین گوگل ادز

12. کیورد ریسرچ از طریق کمپین گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سیزدهم

نمایش ویدیو درباره ۱۳. آموزش نحوه دسترسی به اکانت گوگل ادز (invitation accept)

۱۳. آموزش نحوه دسترسی به اکانت گوگل ادز (invitation accept)

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهاردهم

نمایش ویدیو درباره ۱۴. بررسی بودجه روزانه کمپین گوگل ادز

۱۴. بررسی بودجه روزانه کمپین گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه پانزدهم

نمایش ویدیو درباره ۱۵. جلوگیری از هدر رفتن بودجه با فعال سازی Display Network در گوگل ادز

۱۵. جلوگیری از هدر رفتن بودجه با فعال سازی Display Network در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه شانزدهم

نمایش ویدیو درباره ۱۶. آموزش بخش جدید Setup به ستون‌ها در گوگل ادز

۱۶. آموزش بخش جدید Setup به ستون‌ها در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه هفدهم

نمایش ویدیو درباره ۱۷. مشاهده تعداد کلیک های تقلبی در گوگل ادز

۱۷. مشاهده تعداد کلیک های تقلبی در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه هجدهم

نمایش ویدیو درباره ۱۸. بررسی Optimization Score and Recommendations در گوگل ادز

۱۸. بررسی Optimization Score and Recommendations در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه نوزدهم

نمایش ویدیو درباره ۱۹. بررسی Auto-Apply در پنل گوگل ادز - آیتمی که هیچ‌وقت نباید روشن کنید!

۱۹. بررسی Auto-Apply در پنل گوگل ادز - آیتمی که هیچ‌وقت نباید روشن کنید!

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیستم

نمایش ویدیو درباره ۲۰. کپی پیست کردن آیتم‌ها داخل پنل گوگل ادز بدون گوگل ادز ادیتور

۲۰. کپی پیست کردن آیتم‌ها داخل پنل گوگل ادز بدون گوگل ادز ادیتور

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و یکم

نمایش ویدیو درباره ۲۱. بررسی Demographics Audience و تارگت دقیق‌تر مخاطبان در گوگل ادز

۲۱. بررسی Demographics Audience و تارگت دقیق‌تر مخاطبان در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و دوم

نمایش ویدیو درباره ۲۲. معرفی Lead Form Extension در گوگل ادز

۲۲. معرفی Lead Form Extension در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و سوم

نمایش ویدیو درباره ۲۳. ساخت نوتیفیکشن‌های سفارشی در اپ گوگل ادز

۲۳. ساخت نوتیفیکشن‌های سفارشی در اپ گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و چهارم

نمایش ویدیو درباره ۲۴. اضافه کردن لیست Negative Keywords به اکانت گوگل ادز

۲۴. اضافه کردن لیست Negative Keywords به اکانت گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و پنجم

نمایش ویدیو درباره ۲۵. نحوه رفع ارور سرچ لوکیشن در گوگل ادز

۲۵. نحوه رفع ارور سرچ لوکیشن در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و ششم

نمایش ویدیو درباره ۲۶. گوگل ادز ادیتور چیست و چه کاربردی دارد؟

۲۶. گوگل ادز ادیتور چیست و چه کاربردی دارد؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست وهفتم

نمایش ویدیو درباره ۲۷. تحلیل Auction Insight - چگونه تبلیغات گوگل ادز خود را با رقبا مقایسه کنیم؟

۲۷. تحلیل Auction Insight - چگونه تبلیغات گوگل ادز خود را با رقبا مقایسه کنیم؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و هشتم

نمایش ویدیو درباره ۲۸. آموزش اتصال اکانت گوگل ادز به گوگل آنالیتیکس

۲۸. آموزش اتصال اکانت گوگل ادز به گوگل آنالیتیکس

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه بیست و نهم

نمایش ویدیو درباره ۲۹. نصب آنالیتیکس نحوه ردیابی تماس‌های تلفنی در وب سایت با استفاده از Tag Manager و GA4

۲۹. نصب آنالیتیکس نحوه ردیابی تماس‌های تلفنی در وب سایت با استفاده از Tag Manager و GA4

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی ام

نمایش ویدیو درباره ۳۰. آموزش نحوه عملکرد کمپین‌های CPA و مقایسه با کمپین‌های دیگر

۳۰. آموزش نحوه عملکرد کمپین‌های CPA و مقایسه با کمپین‌های دیگر

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و یکم

نمایش ویدیو درباره ۳۱. چطور هر کمپین در گوگل ادز فقط کانورژن‌های مختص به خود را داشته باشد؟

۳۱. چطور هر کمپین در گوگل ادز فقط کانورژن‌های مختص به خود را داشته باشد؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و دوم

نمایش ویدیو درباره ۳۲. بررسی Segment Conversion Action - چطور بفهمیم دقیقا چه کانورژن‌هایی اتفاق افتاده است؟

۳۲. بررسی Segment Conversion Action - چطور بفهمیم دقیقا چه کانورژن‌هایی اتفاق افتاده است؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و سوم

نمایش ویدیو درباره ۳۳. نحوه نمایش تبلیغات یوتیوب به بازدیدکنندگان سایت رقبا

۳۳. نحوه نمایش تبلیغات یوتیوب به بازدیدکنندگان سایت رقبا

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و چهارم

نمایش ویدیو درباره ۳۴. راهنمای تبلیغات برای تولیدکنندگان محتوای یوتیوب - in Feed

۳۴. راهنمای تبلیغات برای تولیدکنندگان محتوای یوتیوب - in Feed

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و پنجم

نمایش ویدیو درباره ۳۵. بررسی چهارمین آیتم در دیوایس‌های قابل مدیریت در پنل گوگل ادز TV Screens

۳۵. بررسی چهارمین آیتم در دیوایس‌های قابل مدیریت در پنل گوگل ادز TV Screens

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و ششم

نمایش ویدیو درباره ۳۶. بررسی قابلیت Refine در کیورد پلنر گوگل ادز

۳۶. بررسی قابلیت Refine در کیورد پلنر گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

نمایش ویدیو درباره ۳۷. چگونه نصب واقعی اپلیکیشن بگیریم؟

۳۷. چگونه نصب واقعی اپلیکیشن بگیریم؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و هشتم

نمایش ویدیو درباره ۳۸. هزینه نصب اپلیکیشن چقدر هست؟

۳۸. هزینه نصب اپلیکیشن چقدر هست؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه سی و نهم

نمایش ویدیو درباره ۳۹. چگونه اهداف کمپین دانلود اپلیکیشن را تعیین کنیم؟

۳۹. چگونه اهداف کمپین دانلود اپلیکیشن را تعیین کنیم؟

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهلم

نمایش ویدیو درباره ۴۰. جلوگیری از رد شدن لیمیت باجت اکانت گوگل ادز

۴۰. جلوگیری از رد شدن لیمیت باجت اکانت گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و یکم

نمایش ویدیو درباره ۴۱. آموزش نوشتن اسکریپت برای متوقف ساختن کمپین تبلیغات در گوگل ادز

۴۱. آموزش نوشتن اسکریپت برای متوقف ساختن کمپین تبلیغات در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و دوم

نمایش ویدیو درباره ۴۲. بررسی نمونه کمپین گوگل ادز وبسایت مشتری

۴۲. بررسی نمونه کمپین گوگل ادز وبسایت مشتری

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و سوم

نمایش ویدیو درباره ۴۳. آفیس چیت چت: بررسی اکانت شاپینگ کمپین پرفورمنس مکس با حسین و عرفان

۴۳. آفیس چیت چت: بررسی اکانت شاپینگ کمپین پرفورمنس مکس با حسین و عرفان

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و چهارم

نمایش ویدیو درباره ۴۴. نحوه اتصال حساب مدیریتی گوگل ادز به گوگل شیت برای بررسی بودجه مصرفی ماهیانه

۴۴. نحوه اتصال حساب مدیریتی گوگل ادز به گوگل شیت برای بررسی بودجه مصرفی ماهیانه

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و پنجم

نمایش ویدیو درباره معرفی انواع کمپین‌های قابل ساخت در گوگل ادز

۴5. معرفی انواع کمپین‌های قابل ساخت در گوگل ادز

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و شش

نمایش ویدیو درباره یک ترفند برای تارگت کردن لوکیشن داخل ایران

۴6.یک ترفند برای تارگت کردن لوکیشن داخل ایران

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و هفت

نمایش ویدیو درباره نحوه ایجاد و بررسی گزارش Paid & Organic in Google Ads

۴7. نحوه ایجاد و بررسی گزارش Paid & Organic in Google Ads

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و هشت

نمایش ویدیو درباره ساخت اکانت مدیریتی MCC برای مدیریت بهتر اکانت‌ها

۴8. ساخت اکانت مدیریتی MCC برای مدیریت بهتر اکانت‌ها

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه چهل و نهم

نمایش ویدیو درباره بررسی قسمت Billing, Transactions, Account Budgets, Promotions

۴9. بررسی قسمت Billing, Transactions, Account Budgets, Promotions

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

جلسه پنجاهم

نمایش ویدیو درباره پر کردن یک فرم وریفای Business Operation

50. پر کردن یک فرم وریفای Business Operation

ما در مجموعه وی دیجیتال مارکتینگ همیشه سعی داشته‌ایم که آموخته‌های خودمون رو به صورت محتوای آموزشی منتشر کنیم، دوره پیش رو نتیجه تجربه‌های تیم کمپین منیجر ماست که به این شکل سرفصل‌های کامل آموزش گوگل ادز را آماده کرده‌ایم.

14 پاسخ

 1. سلام موارد خیلی خوبی رو برای آموزش گذاشتید خیلی ممنونم.
  میشه در مورد کانورژن ترکینگ بیشتر توضیح بدید و مثال های بیشتری بزنید؟
  مثلا کانورژن فرم، یا اینکه متوجه بشیم چند نفر وارد چت آنلاین شدن و چت کردن. همینطور کانورژن افزودن به سبد خرید و کانورژن نهایی شدن خرید.

  1. سلام پویان جان وقتت بخیر
   خوشحالیم ویدیو ها به درد بخور بوده
   حتما داخل برنامه میذاریم.

 2. سلام خسته نباشید مرسی بابت کلیپ های خوبتون .
  فقط این که ممنون میشم بابت ارور قیمت هم یه راهنمایی کنید . که ارور میده این کیورد شما نمایش ندارد ی مبلغی نشون میده و میگه که مبلغ رو بر روی این مبلغ تنظیم کنید که حداقل نمایش داده شود.
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سلام حسین جان
   اگر درست متوجه شده باشم منظور شما “Eligible (limited)” داخل ستون “Status” کیوردها هستش، تو این قسمت یک بید برای شما مشخص کرده که حداقل چیزی هستش که برای ایمپرشن گرفتن نیازه، البته که اگر بید کمتر از اون هم بذارید نمایش دارید ولی محدود
   بهترین کاری که تو این وضعیت میشه انجام داد بهبود “Quality Score” هستش، برای افزایش “QS” می‌تونید یک آگهی مختص این کیورد بسازید و داخل لندینگ پیج هم سعی کنید این کیورد رو به شکل طبیعی کار ببرید.

  1. ویدیو ها روزانه آپدیت میشه. اگر ویدیو خاصی مد نظرتون هست بفرمایید تا زودتر بسازیم 🙂

 3. سلام ممنون از زحماتتون. توی کمپین کوالتی اسکور چند تا از کیوردها 1 هست! حالا از کجا شروع کنیم و چه کارهایی کنیم که کم کم بهبودش بدیم؟

  1. سلام پویا جان، ممنون از سوالتون حتما توی دو روز آینده ویدیو رو آماده میکنیم و منتشر میکنیم. از طریق ایمیل بهتون اطلاع میدیم انتشار ویدیو رو.

 4. سلام. یه سوالی
  در رابطه با ویدیوی 32، ما در columns هم conversions داریم که شما اضافه کردی و هم .all conv داریم. برای من conversions رو صفر نشون میده ولی در ستون .all conv عدد نشون داده. فرق این دو چیه؟

  1. درود بر شما پویا جان
   کانورژن ها دو دسته هستن، کانورژن‌های اصلی یا Primary و کانورژن‌های ثانویه یا Secondary
   ستون Conversions فقط کانورژن‌های Primary رو نشون میده ولی ستون All conv مجموع هر دو رو نشون میده
   توی ویدیوی ۳۱ که میریم سراغ تنظیمات کانورژن‌ها میتونید این مورد رو ببینید و هر کدوم رو مشخص کنید که Primary باشه یا Secondary

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مقالات آموزشی گوگل ادز

با استفاده از منابع نامحدود ما آموزش گوگل ادز را به طور حرفه ای و اصولی پیگیری کنید. متخصصان ما ساعت ها وقت صرف تهیه و توزیع بهینه و رایگان این مطالب کرده اند.

این محتوا ها برای یادگیری در هر سطحی مناسب می باشند, برای شروع یادگیری میتوانید از مطالب کلی دیجیتال مارکتینگ مثل “دیجیتال مارکتینگ چیست؟” شروع کنید یا درباره اصطلاح های رایج گوگل ادز بیشتر بخوانید.

ارائه دهندگان دوره آموزش گوگل ادز

Farbod vaziri

فربد وزیری

فربد مدیر عامل شرکت وی دیجی هست و برنده جایزه بهترین گوگل ادز منیجر کمپین شاپینگ در استرالیا و نیوزیلند شده, فربد بیشتر از هفت سال هست که داره ویدیو های آموزش گوگل ادز رو به طور رایگان به اشتراک میذاره

Danial Ghalibaf

دانیال قالیباف

دانیال مدیر دفتر تهران هست و به جرات میشه گفت بیشتر از همه اعضای تیم وی دیجی اکانت های مختلف رو مدیریت کرده

Hossein Afsan

محمد حسین افسان

حسین با زمینه طراحی سایت تونسته توی چند سال اخیر صد ها هزار دلار از بودجه کسب و کار ها رو صرف کمپین های موفقیت آمیز گوگل ادز کنه

Erfan Parsazade

عرفان پارسازاده

عرفان با پیش زمینه سئو و مدیریت حساب های شاپینگ و نگاه استراتژیک به پروژه ها روش های خلاقانه ای برای حل مشکلات گوگل ادز داره که باهامون به اشتراک میذاره

فاطمه حافظ نیا

فاطمه با تجربه های متعدد و موفقیت آمیز مدیریت کسب و کار های کوچک به سرعت یکی از پرکار ترین متخصص های وی دیجی شد و الآن بیشترین تعداد اکانت های گوگل ادز رو مدیریت میکنه

 

وحید طلائی

وحید علاوه بر اینکه یه مارکتر حرفه ای هست هم توی سئو تخصص داره هم توی گوگل ادز و به همین علت میتونه گوگل ادز رو فرا تر از یه ابزار تبلیغاتی معمولی ببینه و با استفاده استراتژیک از اون به ده ها کسب و کار کمک کرده